Публічний договір надання послуг допоміжної освіти із вивчення іноземних мови

Публічний договір
надання послуг допоміжної освіти із вивчення іноземних мови

Цей Договір (оферта), адресований фізичним особам, які постійно або тимчасово проживають на території України та своїми діями виявили намір приєднатися до цього договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією ФОП Побережна мовна школа «HiSchool» в особі директора Побережної Марини Петрівни, який діє на підставі статуту (надалі – «Надавач послуг») і укладається на наступних умовах:

1.Загальні положення 

1.1. Кожна сторона гарантує іншій стороні, що володіє необхідностю правоздатністю та дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, достатніми для укладення та виконання договору.
1.2. Послуги надаються мовною школою «HiSchool», яка знаходиться в м. Черкаси за адресою вул.Гагаріна,73. Школа працює з усіма регіонами України та Європи шляхом онлайн занять. Для вибору форми навчання,  Замовник вказує місцезнаходження або місце проживання.
1.3. Чинна редакція договору завжди розміщена на офіційному веб-сайті надавача послуг www.hischool.ck.ua і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Замовнику послуг до моменту здійснення ним акцепту умов договору.
1.4. Укладення цього договору здійснюється шляхом здійснення дій, зазначеним в пункті 1.5 договору.
1.5. Для акцепту договору Замовник здійснює наступні дії:
1.5.1. Здійснює ознайомлення з текстом Договору;
1.5.2. Ознайомлюється з умовами навчання у Надавача послуг;
1.5.3. Заповнює реєстраційну форму і підтверджує згоду з умовами Договору;
1.5.4. Здійснює оплату послуг у відповідності до обраного курсу та обраної форми навчання, про які йде мова в пункті 6 цього договору.
1.5.5. Здійснює оплату за реквізитами .

2. Визначення термінів


Замовник освітніх послуг – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору, зробила акцепт його умов, і яка є батьком, матір’ю або законним представником Отримувача послуг, який буде отримувати освітні послуги відповідно до обраного ним переліку.
Надавач освітніх послуг –  ФОП Побережна мовна школа «HiSchool»
Отримувач освітніх послуг – фізична особа будь-якого віку та статі (діти, підлітки), для задоволення потреб яких Надавачем освітніх послуг надаються Освітні послуги.
Сторона та Сторони – Замовник освітніх послуг та Надавач освітніх послуг спільно та окремо.
 

3. Предмет договору


3.1. Надання послуг допоміжної освіти, пов’язаних з підвищенням рівня володіння іноземною мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
 

4. Характеристика послуг


4.1. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: групові заняття (до 6 осіб) з іноземної мови за програмою курсу, розробленого школою «HiSchool», індивідуальні та парні заняття (на вибір замовника)
4.2. Замовник обирає один або декілька курсів та навчається за запропонованим графіком занять.
4.3. Обрання курсів можливо безпосередньо на філії з допомогою адміністраторів.

4.4. Тривалість програми та інших послуг:


4.4.1. Початком навчання є перше заняття за розкладом групи або дата приєднання до групи, що вже розпочала навчання, а закінченням – останнє заняття за розкладом групи. Датою закінчення навчання, також, може вважатися дата написання письмової Заяви про припинення навчання.
4.4.2. Всі групи на курсах, які пропонує мовна школа «HiSchool» формуються за принципом Вік+Рівень. В разі, якщо рівень знань людини не відповідає рівню групи,послуги надаються тільки після досягнення Отримувачем послуг рівня, який відповідає рівню групи. Отримувач послуг може досягти потрібного рівня знань шляхом індивідуальних заняття на обраному курсі.
4.4.3 Кількість занять визначається розкладом обраного курсу (курсів).

5. Права та обов’язки Сторін


5.1. Обов’язки Надавача послуг:
5.1.1. Надавач послуг зобов’язується надати якісно та в повному обсязі освітні послуги, пов’язані з вивченням чи підвищенням рівня володіння іноземною мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
5.2. Права Надавача послуг:
5.2.1. Надавач послуг має право не переводити Отримувача на наступний рівень, якщо рівень його знань не відповідає вимогам навчальної програми.
5.2.2. Отримувач послуги навчається під час програми у групі, яка відповідає його віку та рівню. Якщо рівень володіння мовою не комфортний для навчання у запропонованій групі, Виконавець має право перевести людину в іншу вікову чи рівневу групу.
5.2.3. Надавач послуг має право не допустити до занять Отримувача, якщо він з’являється на заняття з симптомами хвороб, які можуть передаватися повітряно-крапельним чи контактним шляхом, в стані алкогольного сп`яніння.
5.2.4. Надавач послуг має право розірвати договір достроково, або відмовити в подальшому укладанні договору, повідомивши про це Замовника письмовою Заявою, під час дії договору, або при наступному зверненні, якщо Отримувач чи Замовник послуги своїми діями заважає навчальному процесу інших учнів, порушує соціально прийнятні норми поведінки, підбурює на агресивні дії, несвоєчасно сплачує або має постійні заборгованості по оплаті занять, незаконно заволодіває майном мовної школи «HiSchool» чи третіх осіб. В такому випадку Надавач послуг зобов’язаний повернути 50% від  залишку коштів.
5.2.5. Надавач послуг має право розірвати договір без повернення Замовнику коштів, а також без права повторно відвідувати будь-якої програми школи, в разі, якщо Отримувач послуг принесе на заняття колючі, ріжучі предмети, наркотичні препарати.

5.2.6. Надавач послуг лишає за собою право заміни викладача під час проходження курсу.

5.3. Обов’язки Отримувача чи Замовника послуг:
5.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.
5.3.2. Дотримуватись та забезпечувати дотримання Правил поведінки під час отримання послуг.
5.3.3. Повідомити Надавача послуг про особливості здоров’я Отримувача.

5.4. Отримувач має право на безкоштовний додатковий сервіс  в разі пропуску підряд 2-ох чи більшої к-ті занять курсу .Сервіс полягає у безкоштовній он-лайн консультації вчителя (до 40 хв.) на основі попередньо виконаних Отримувачем завдань із інтерактивного підручника відповідно до пропущених занять. Викладач, що проводить безкоштовну  он-лайн консультацію не обов’язково є викладачем групи в якій навчається Отримувач послуг.

5.4.1. Якщо Отримувач не вийшов на зв’язок, зареєструвавшись на безкоштовний додатковий сервіс/ не з’явився на додаткові групові заняття курсу в узгоджений час та не скасував реєстрацію (за 4 год до заняття), то таке заняття вважається відпрацьованим. Скасувати реєстрацію на додаткове заняття Замовник або Отримувач послуг може, зателефонувавши на корпоративний номер зазначений на сайті www.hischool.ck.ua Отримувач послуг може відпрацювати пропущені заняття виключно способом та в кількості, що зазначена в п. 5.4.3 та 5.4.4 даного Договору.  

6. Порядок розрахунків


6.1. Загальна вартість послуг визначається індивідуально та залежить від обраного курсу навчання.

6.2 Замовник може вносити плату одноразово (щороку, щосеместрово, щомісяця) із зазначенням способу оплати (готівкою, безготівково).

6.2.1 У випадку поразової оплати індивідуальних занять, замовник має надати резервну оплату за останнє заняття курсу (задля бронювання кабінету та часу заняття). Оплата не повертається у разі несвоєчасного попередження (принаймні за 6 годин до початку заняття).

6.2.2 Під час оплати групових занять абонементом, замовник повинен внести оплату не пізніше 5 числа кожного місяця, у випадку затримки, акційна ціна абонементу не діє і сума абонементу перераховується.
6.3. Вартість навчальних матеріалів (не входить у вартість освітніх послуг) та оплачується додатково.
6.4. На період навчання Замовник на безоплатній основі отримує:
а) доступ до електронної версії підручника;
б) доступ до особистого кабінету, бібліотеки школи, чату групи (якщо це передбачено курсом)

6.5. В разі, якщо оплата послуг здійснюється не через сервіс Приват24, а будь-яким іншим способом зазначеним на сайті www.hischool.ck.ua, для ідентифікації платежу необхідно надіслати квитанцію викладачу або на поштову скриньку мовної школи «HiSchool». В темі листа необхідно зазначити ПІ та номер телефону Отримувача послуг для реєстрації платежа

6.6. В разі недоукомплектування групи, Надавач послуг залишає за собою право прийняти рішення про закриття такої групи. У такому випадку Замовник може або повернути повну суму бронювання (вартості курсу), або обрати іншу групу відповідного рівня з запропонованих Надавачем послуг альтернативних груп, якщо такі передбачені розкладом на конкретний навчальний семестр. Інформація про закриття групи надається адміністраторами школи в термін не пізніше, ніж сім календарних днів після планового відкриття групи. 


6.7. Якщо Замовник бажає припинити навчання достроково (але не пізніше, ніж за 8 занять до кінця курсу), Виконавець зобов’язується надати один з видів компенсації: повернути 50% залишку коштів або заморозити 100% залишку коштів з можливістю розморозки впродовж одного трьох місяців. Заморожені кошти не можна повернути в грошовому еквіваленті. В разі, якщо Замовник послуг не використав заморожені кошти протягом 3 місяців, вони автоматично вважаються використаними і не підлягають подальшому використанню на програми мовної школи «HiSchool».

6.8. Датою припинення навчання вважається дата подання адміністратору письмової Заяви.

6.9. Надавач послуг може підвищувати вартість послуг, попередньо повідомивши про це Замовника.  Не більше 1 разу за календарний рік та не більше ніж на 20%.

7. Відповідальність Сторін


7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків по Договору, Сторони несуть відповідальність з урахуванням умов цього Договору.


7.2. Замовник зобов’язується вказувати достовірні дані при реєстрації.

ПІБ___________________________________

Дата народження________________________

Email__________________________________

Телефон_______________________________


7.3. Надавач послуг не несе відповідальності за недостовірні та неповні дані, що надані Замовником.
7.4. Надавач послуг звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.
7.5. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за навчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови Надавача послуг від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.
7.6. У разі, якщо дія форс-мажорних обставин триває більше 60-и днів, кожна із Сторін має право поставити питання про розірвання цього Договору, шляхом направлення письмового повідомлення.

8. Права інтелектуальної власності


8.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що: — усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом; — на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, всі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені в статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Надавачу послуг.
8.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому, майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Надавачем послуг будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.


9. Порядок вирішення спорів


9.1. У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати всіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.


10. Термін дії Договору


10.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його опублікування та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
10.2. Договір вважається укладеним між Сторонами з дня подання Заявки на отримання послуг із вивчення іноземної мови.
10.3. Цей Договір може бути розірваний достроково у випадку:
— невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором, у тому числі у випадку порушення строків оплати;
— порушення Замовником правил внутрішнього розпорядку Надавача послуг;
— відмови Замовника отримувати послуги.
У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами, сплачені Замовником платежі за цим Договором не повертаються.
10.4.  Цей Договір може бути розірваний достроково з поверненням Замовнику сплачених ним коштів за цим Договором, в разі, якщо рівень знань іноземної мови Отримувача послуг не відповідає рівню обраної групи, а Надавач послуг не може запропонувати альтернативну групу, котра відповідає рівню і віку Отримувача послуг.
10.5. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням суду.

11. Заключні положення


11.1. Надавач освітніх послуг може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.
11.2. У випадку, якщо Замовник не заперечує відео- та фотозйомку Замовника (під час заповнення анкети або в іншій письмовій формі), Надавач послуг залишає за собою право проводити відео-, фото- зйомку навчального та розважального процесу за участю Отримувача послуг та використовувати відзнятий матеріал в рекламних компаніях, соціальних мережах та на власному сайті в межах, що не порушують чинне законодавство України та загальноприйняті соціальні норми. У разі, якщо Замовник заперечує проти відео- та фотозйомки дитини Замовника, Замовник інформує письмово про цей факт Надавача послуг особисто або адміністратора Надавача послуг.
11.3. Надавач послуг не несе відповідальності за особисті речі Замовника та Отримувача послуги і не несе відповідальності за Отримувача послуг за межами навчальної аудиторії, а також до та після закінчення її заняття чи програми.

11.4. Надавач освітніх послуг має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет з обов’язковим повідомленням про це Замовника, якщо на момент внесення таких змін та доповнень між Замовником та Надавачем послуг вже укладено Договір.
11.5. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять його невід’ємну частину.
11.6. Замовник освітніх послуг надає свою згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизацію, зміну, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування), а також надає право на включення своїх персональних даних до бази слухачів (студентів) шляхом укладення цього Договору.

12.Реквізити надавача освітніх послуг

12. Реквізити надаються замовнику безпосередньо перед оплатою послуг.

2 занятия
=

400 грн

250 грн

АКЦИЯ